Novinky

27.05.2020 Angličtina

V pondělí 1.6.2020 odpadá výuka Angličtiny. Děkujeme za pochopení.

11.05.2020 Kroužky

Zájmové útvary ve školním roce 2019/2020 budou probíhat do 28.6.2020.

05.05.2020 Znovuotevření DDM

Od pondělí dne 11.5.2020 bude v omezeném režimu znovu otevřen DDM Žatec pro účastníky zájmových útvarů které se konají v budově DDM. Více informací v sekci Události.

10.03.2020 Opatření KORONAVIRUS

Vážení návštěvníci našich kroužků, s platností od 11.3.2020 RUŠÍME do odvolání všechny naše kroužky. O jejich znovuotevření vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

25.02.2020 Karneval

Karneval na K500 je již vyprodaný. Všem na které se nedostalo se omlouváme.

05.02.2020 Jarní prázdniny

Během jarních prázdnin (od 17.2. do 21.2.2020) nebudou probíhat zájmové útvary. Děkujeme za pochopení.

Dům dětí a mládeže Žatec
je příspěvkovou organizací zřizovanou Ústeckým krajem.

Vyhlášení soutěže „VELIKONOČNÍ DEKORACE“

13.03.2019 Vyhlášení soutěže „VELIKONOČNÍ DEKORACE“
 
Soutěž vyhlašuje Dům dětí a mládeže Žatec, Obránců míru 638, 438 01 Žatec, IČ: 70226601, Tel.: 415 710 591
 
Téma soutěže:
Vyrobit výtvarnou kompozici na téma velikonoční dekorace – postavičku, obrázek atp.
podle kreativity a nápadů výrobce. Dětem mohou pomáhat rodiče, prarodiče, učitelé. Cílem této soutěže a největší odměnou pro zúčastněné by měla být hlavně radost ze spolupráce dětí a dospělých při společné tvorbě „VELIKONOČNÍ DEKORACE“. Hlásit se mohou i kolektivy se společnou prací.
 
Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá od 18. března do 4. dubna 2019 od 8:00 – 17:00 hod., kdy je třeba doručit „VELIKONOČNÍ DEKORACI“ do DDM Žatec.
 
Hodnocení:
Hodnotit výrobky budou návštěvníci DDM Žatec v prostorách DDM, kde budou výrobky vystaveny a to od 8. dubna do 30. dubna 2019 od 8:00 do 17:00 hod..
 
Vyhlášení proběhne 3. května.
 
Každý jednotlivý soutěžící nebo kolektiv může soutěžit pouze s jednou „VELIKONOČNÍ DEKORACÍ“.
 
Kategorie soutěžících:

  1. Kategorie – děti do 6 ti let
  2. Kategorie – děti z 1. – 5. tříd
  3. Kategorie – děti z 6. – 9. tříd
V každé kategorii budou hodnoceni zvlášť jednotlivci a kolektivy.
 
Ceny v soutěži:
Oceněni budou soutěžící umístění v každé kategorii na prvním místě.
 
Účastníci soutěže:
Účastníkem soutěže se stane každá fyzická osoba nebo soutěžící kolektiv, který se přihlásí.
 
Doručení „VELIKONONČNÍ DEKORACE“:
Doručení „VELIKONOČNÍ DEKORACE“ je možné od 18. března do 4. dubna 2019 od 8:00 – 17:00 hod. do DDM Žatec. Při doručení odevzdejte přihlášku do soutěže, kde budou vyplněna všechna políčka, abychom Vás mohli kontaktovat.
Výrobky musí být řádně označeny na rubu adresou a jménem soutěžícího (na místě, které nebude vidět při umístění na výstavě, aby hodnotitelé výrobků nebyli ovlivněni jménem soutěžícího).
  
Do soutěže nebudou zařazeny:
-výrobky, které nebudou řádně označeny na rubu adresou soutěžícího (na místě, které nebude vidět při umístění na výstavě, aby hodnotitelé výrobků nebyli ovlivněni jménem soutěžícího)
 
Způsob hodnocení:
Výrobky budou hodnotit návštěvníci výstavy a DDM. Vyhlášení proběhne 3. května 2019 a výsledku budou k dispozici na webových stránkách DDM Žatec (http://www.ddmzatec.cz). Ceny je možné vyzvednou v DDM Žatec po skončení soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo některou z cen neudělit nebo soutěžní kolo zrušit.
Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.
 
Ostatní podmínky soutěže:
Za výhru není možné požadovat náhradu.
Organizátor si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodů. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
Přihlášením do soutěže potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro průběh soutěže.
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, v prostorách organizace a na internetových a facebookových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání soutěže
 
Ochrana osobních údajů:
DDM zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu DDM, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. DDM zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). 
 
Velikonoční dekorace - pravidla soutěže (PDF)
Přihláška do soutěže (PDF)
Plakát (PDF)