Novinky

07.01.2020 Kurz líčení pro maminky s dcerou

Pozor, změna termínu na 18.1.2020, od 11:15 do 13:15 v budově DDM. Děkujeme za pochopení.

02.01.2020 Focení 5.1.2020 zrušeno.

Black and White focení v neděli 5.1.2020 je ZRUŠENO. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

11.12.2019 Zájmové útvary během svátků

Dne 13.12.2019 končí všechny zájmové útvary a opět začínají v pondělí 6.1.2020. Přejeme vám krásné Vánoce a těšíme se na příští rok.

18.11.2019 Zrušení kroužků během Vánoční besídky

V pondělí 9.12.2019 budou z důvodu Vánoční besídky v Městské divadle v Žatci zrušeny všechny kroužky kromě Kouzelné pekárničky a Trampolínky II.

21.10.2019 Tanečky pro nejmenší ODPADAJÍ

Z důvodu projektového dne odpadají dne 21.10.2019 TANEČKY PRO NEJMENŠÍ. Všem se moc omlouváme.

18.10.2019 Zájmové útvary během Státního svátku a podzimních prázdnin

V období od 28.10.2019 (státní svátek), 29-30.10.2019 (podzimní prázdniny) odpadají zájmové útvary. Děkujeme za pochopení.

29.08.2019 Kroužky 2019/2020

Do zájmových útvarů je možné "on-line" přihlášení, vše v detailu u jednotlivých kroužků, ikona Chci se přihlásit online.

Dům dětí a mládeže Žatec
je příspěvkovou organizací zřizovanou Ústeckým krajem.

Vyhlášení soutěže „VELIKONOČNÍ DEKORACE“

13.03.2019 Vyhlášení soutěže „VELIKONOČNÍ DEKORACE“
 
Soutěž vyhlašuje Dům dětí a mládeže Žatec, Obránců míru 638, 438 01 Žatec, IČ: 70226601, Tel.: 415 710 591
 
Téma soutěže:
Vyrobit výtvarnou kompozici na téma velikonoční dekorace – postavičku, obrázek atp.
podle kreativity a nápadů výrobce. Dětem mohou pomáhat rodiče, prarodiče, učitelé. Cílem této soutěže a největší odměnou pro zúčastněné by měla být hlavně radost ze spolupráce dětí a dospělých při společné tvorbě „VELIKONOČNÍ DEKORACE“. Hlásit se mohou i kolektivy se společnou prací.
 
Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá od 18. března do 4. dubna 2019 od 8:00 – 17:00 hod., kdy je třeba doručit „VELIKONOČNÍ DEKORACI“ do DDM Žatec.
 
Hodnocení:
Hodnotit výrobky budou návštěvníci DDM Žatec v prostorách DDM, kde budou výrobky vystaveny a to od 8. dubna do 30. dubna 2019 od 8:00 do 17:00 hod..
 
Vyhlášení proběhne 3. května.
 
Každý jednotlivý soutěžící nebo kolektiv může soutěžit pouze s jednou „VELIKONOČNÍ DEKORACÍ“.
 
Kategorie soutěžících:

  1. Kategorie – děti do 6 ti let
  2. Kategorie – děti z 1. – 5. tříd
  3. Kategorie – děti z 6. – 9. tříd
V každé kategorii budou hodnoceni zvlášť jednotlivci a kolektivy.
 
Ceny v soutěži:
Oceněni budou soutěžící umístění v každé kategorii na prvním místě.
 
Účastníci soutěže:
Účastníkem soutěže se stane každá fyzická osoba nebo soutěžící kolektiv, který se přihlásí.
 
Doručení „VELIKONONČNÍ DEKORACE“:
Doručení „VELIKONOČNÍ DEKORACE“ je možné od 18. března do 4. dubna 2019 od 8:00 – 17:00 hod. do DDM Žatec. Při doručení odevzdejte přihlášku do soutěže, kde budou vyplněna všechna políčka, abychom Vás mohli kontaktovat.
Výrobky musí být řádně označeny na rubu adresou a jménem soutěžícího (na místě, které nebude vidět při umístění na výstavě, aby hodnotitelé výrobků nebyli ovlivněni jménem soutěžícího).
  
Do soutěže nebudou zařazeny:
-výrobky, které nebudou řádně označeny na rubu adresou soutěžícího (na místě, které nebude vidět při umístění na výstavě, aby hodnotitelé výrobků nebyli ovlivněni jménem soutěžícího)
 
Způsob hodnocení:
Výrobky budou hodnotit návštěvníci výstavy a DDM. Vyhlášení proběhne 3. května 2019 a výsledku budou k dispozici na webových stránkách DDM Žatec (http://www.ddmzatec.cz). Ceny je možné vyzvednou v DDM Žatec po skončení soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo některou z cen neudělit nebo soutěžní kolo zrušit.
Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.
 
Ostatní podmínky soutěže:
Za výhru není možné požadovat náhradu.
Organizátor si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodů. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
Přihlášením do soutěže potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro průběh soutěže.
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, v prostorách organizace a na internetových a facebookových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání soutěže
 
Ochrana osobních údajů:
DDM zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu DDM, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. DDM zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). 
 
Velikonoční dekorace - pravidla soutěže (PDF)
Přihláška do soutěže (PDF)
Plakát (PDF)